Loading...

קס"מ קהילה סביבה מנוטרת Kesem

משימת הארגון :

קס"מ מעצימה קהילות בישראל לקחת אחריות על הסביבה שלהן במיוחד על איכות האוויר ע"י תרגולם בשיטת ה- Bucket brigade ,בה קהילה משתמשת באמצעים פשוטים אפקטיביים וזולים (דליים) לניטור זהום האוויר .

קס"מ מספקת את הציוד הנחוץ לניטור האוויר לקהילה וכן מלווה את הקהילה בתהליך ניטור האוויר מרגע לקיחת הדגימה דרך השליחה למעבדה ,קבלת התוצאות, פרסום התוצאות, ובניית הלחץ הציבורי על בעלי מפעלים ומקבלי החלטות. קס"מ מושתת על האמונה כי האזרחים יכולים להביא שינוי באיכות חייהם כאשר האמת נחשפת בפניהם , ייחודיותה בעירוב האזרחים בניטור האוויר ובהספקת כלים להתמודדות מול בעלי מפעלים ומקבלי החלטות .


יום שבת, 19 בפברואר 2011

מדידה שערכה קסמ ליד מפעל הקומפוסט בקרית ביאליק

לכבוד

מר שלמה כץ מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה
הנדון: שריפה במפעל קומפוסט בתאריך 03.12.2010


ק.ס.מ קהילה סביבה מנוטרת עמותה לניטור אוויר אזרחי שהינה שלוחה של עמותה לניטור אוויר בין לאומית המכשירה קהילות ברחבי העולם להתמודד עם זיהום אוויר בסביבתן.


ב 3 לדצמבר 2010 אירע שריפה במפעל קומפוסט 2000 אשר באזור התעשייה של קרית ביאליק סמוך לתחנת הדלק 10. השריפה אירעה בשעות הצהריים המוקדמות וגרמה לענן עשן כבד שאפף את האזור כולו ושיתק לכמה שעות את התנועה .


ק.ס.מ ערכה מדידות VOC סמוך לאזור השריפה בשעה 13:00 למשך 4 דקות באמצעות שיטת ה- .Bucket brigade מהממצאים עולה תמונה מדאיגה :נמצא חומר מסרטן Benzene בכמות של g/m3µ6.69 כמות זו נמצאת מעל התקן היומי הישראלי של g/m3µ 1.3 ומעל התקן השנתי של g/m3µ 3.9 כמו כן ערך זה נמצא מעל הערך הבריאותי המומלץ ע"י ה-EPA שהינו g/m3µ 1.3 - 4.5. נמצאו מספר חומרים נוספים כמתואר בטבלה (מצורפת) . אנו רוצים להדגיש כי הימצאותו של בנזאן הינו חומר קרצינוגני, באוויר בכל ריכוז שהוא עשוי להוביל להתפתחות סרטן בקרב האוכלוסייה. בעל יחידת סיכון של כלומר חשיפה לריכוז של g/m3µ 1 עשויה לעלות שיעור חולי לוקימיה בקרב האוכלוסייה ב-6 מקרים לכל מיליון תושבים .


אנו מברכים את המשרד להגנת הסביבה על החלטתו הנכונה הוצאת צו סגירה למפעל חודש לפני שריפה זו בגין שתי שריפות קודמות שקרו במפעל בשבעת החודשים האחרונים זו. אנו מקווים כי המשרד להגנת הסביבה יבין את חשיבות הניטור האזרחי ויתמוך בבריגדות הדליים אותן מפעילה קסמ.
טבלה ובה הערכים של המדידה שביצעה קסמ לעומת תקנים מישראל ומארה"ב מסתמך על דוח וועדת אלמוג וניתוח טוקסיקולוג מארה"ב .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה