Loading...

קס"מ קהילה סביבה מנוטרת Kesem

משימת הארגון :

קס"מ מעצימה קהילות בישראל לקחת אחריות על הסביבה שלהן במיוחד על איכות האוויר ע"י תרגולם בשיטת ה- Bucket brigade ,בה קהילה משתמשת באמצעים פשוטים אפקטיביים וזולים (דליים) לניטור זהום האוויר .

קס"מ מספקת את הציוד הנחוץ לניטור האוויר לקהילה וכן מלווה את הקהילה בתהליך ניטור האוויר מרגע לקיחת הדגימה דרך השליחה למעבדה ,קבלת התוצאות, פרסום התוצאות, ובניית הלחץ הציבורי על בעלי מפעלים ומקבלי החלטות. קס"מ מושתת על האמונה כי האזרחים יכולים להביא שינוי באיכות חייהם כאשר האמת נחשפת בפניהם , ייחודיותה בעירוב האזרחים בניטור האוויר ובהספקת כלים להתמודדות מול בעלי מפעלים ומקבלי החלטות .


יום שבת, 14 בינואר 2012

מפגש בחיפה לאחר ניטור אוויר מול בתי זיקוק

ב-9 בינואר 2012 ערכנו מפגש של קהילת חיפה בק.ס.מ (קהילה סביבה מנוטרת)


הצגנו מצגת  המסבירה לגביי ניטור אוויר (מילה מסובכת למדידת אוויר) אזרחית שנערכה בנובמבר 2011 ליד בתי זיקוק ובה נמצאו ערכים גבוהים של מתילן כלוריד חומר מסרטן ועוד חומרים רעילים .הקהילה מתכוננת לסדנת הרחה בה ילמדו כיצד לתעד זיהום אוויר יכינו יומנים ויצאו לתעד אירועי זיהום אוויר שיהבו מאגר מידע לקסמ לניטורים נוספים במפרץ ובעזרת הנמידע שתצבור הבריגאדה תוכל ללחוץ על מקבלי החלטות ובעלי המפעלים להפחית את זיהום האוויר במפרץ ולהגביר את הניטור מצד הרשויות


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה