Loading...

קס"מ קהילה סביבה מנוטרת Kesem

משימת הארגון :

קס"מ מעצימה קהילות בישראל לקחת אחריות על הסביבה שלהן במיוחד על איכות האוויר ע"י תרגולם בשיטת ה- Bucket brigade ,בה קהילה משתמשת באמצעים פשוטים אפקטיביים וזולים (דליים) לניטור זהום האוויר .

קס"מ מספקת את הציוד הנחוץ לניטור האוויר לקהילה וכן מלווה את הקהילה בתהליך ניטור האוויר מרגע לקיחת הדגימה דרך השליחה למעבדה ,קבלת התוצאות, פרסום התוצאות, ובניית הלחץ הציבורי על בעלי מפעלים ומקבלי החלטות. קס"מ מושתת על האמונה כי האזרחים יכולים להביא שינוי באיכות חייהם כאשר האמת נחשפת בפניהם , ייחודיותה בעירוב האזרחים בניטור האוויר ובהספקת כלים להתמודדות מול בעלי מפעלים ומקבלי החלטות .


יום שישי, 19 בפברואר 2010

2 comments:

  1. בינואר 2010 נערך ברמת יוחנן ערב של קס"מ.

    הערב הזה נערך ע"י חבורת הילדים ברמת יוחנן ובהובלתו של מיכאל .

    כל התרומות מהערב הנן קודש למאבק בזיהום האוויר.

    השבמחק
  2. תודה רבה רבה למיכאל ולחברת הילדים על הפקת האירוע !

    השבמחק